Wij-leven.nu

Actief gepensioneerd

Banneux: Een Bijzonder Bedevaartsoord in België

Banneux

Banneux is een bedevaartsoord in de provincie Luik. Hoewel het dorp op zich misschien onopvallend lijkt, is het uitgegroeid tot een van de meest bezochte bedevaartsoorden in België sinds de verschijningen van de Maagd Maria in 1933 aan het jonge meisje Mariette Beco. De boodschappen van hoop en gebed die de Maagd Maria aan Mariette gaf, hebben Banneux getransformeerd van een onbekend dorp naar een plaats van internationale erkenning en betekenis.

België, met zijn rijke christelijke geschiedenis, heeft door de eeuwen heen altijd een rol gespeeld als centrum van spirituele verlichting en heilige bedevaarten. Banneux is slechts een van deze spirituele plekken.

Net als in Lourdes en Fatima heeft hier een Maria-verschijning plaatsgevonden, maar het bijzondere voor mij is misschien toch wel dat het net als Kevelaer en Heiloo bedevaartsplaatsen zijn die je makkelijk kunt bezoeken omdat ze in de buurt liggen. Ik heb Banneux in 2021 bezocht en alle foto’s op deze pagina zijn door mijzelf genomen. 

Banneux

De Geschiedenis van Banneux als Bedevaartsoord

Vroegste Geschiedenis en Ontwikkeling

Banneux, gelegen in de gemeente Sprimont in de provincie Luik, is al honderden jaren een rustig dorp, gekenmerkt door de schoonheid van de natuur en het eenvoudige leven van zijn bewoners. De vroegste geschiedenis van Banneux is onopvallend, met een focus op landbouw en kleine ambachten, vergelijkbaar met vele andere dorpen in het gebied.

De Verschijningen van Maria in 1933

Dit veranderde allemaal in 1933, toen de Maagd Maria naar verluidt verscheen aan een 11-jarig meisje genaamd Mariette Beco. Van januari tot maart 1933 beweerde Mariette acht afzonderlijke verschijningen van de Maagd Maria te hebben meegemaakt. Tijdens deze visioenen, die ze “het Maagdelijk Kleine” noemde, ontving ze boodschappen van gebed voor de zieken en de armen. De plek van de verschijningen, nu bekend als het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux, werd snel een plaats van bedevaart.

De Maagd Maria, die zichzelf de “Maagd van de Armen” noemde, vroeg aan Mariette om een kapel te bouwen. Ze gaf ook een belofte: “Ik kom om de zieken te verlichten.” Hiermee werd Banneux een symbool van hoop en genezing voor velen, met name de armen en de zieken.

Een overzicht van de verschijningen

DatumGebeurtenis
15 januari 1933Eerste verschijning in de tuin van het huisje. Maagd Maria roept Mariette, maar ze mag niet naar buiten van haar moeder.
18 januari 1933Mariette knielt buiten en wordt geroepen door de Maagd. Ze valt op haar knieën en steekt haar handen in het water van de bron. Maagd verklaart dat de bron voor alle naties is om zieken te verzachten. De Dame zegt: “Deze bron is voorbehouden voor mij. Goedenavond. Tot weerziens”. (Au revoir)
19 januari 1933Slecht weer, maar Mariette knielt weer buiten. Ze vraagt wie de Maagd is, en de Maagd antwoordt dat ze de Maagd der Armen is. Maagd begeleidt Mariette naar de bron en legt uit dat de bron voor alle naties is. Op het eind zegt ze: “Ik zal voor u bidden. Tot weerziens”
20 januari 1933Mariette is de hele dag ziek in bed, maar gaat ’s avonds naar buiten. De Maagd verschijnt en Mariette vraagt wat de Maagd verlangt. De Maagd vraagt om een kleine kapel zegent Mariette.
11 februari 1933Mariette knielt bij de bron en maakt een kruisteken. Ze begrijpt niet wat de Maagd bedoelt met “het lijden verzachten”, maar weet dat het iets positiefs is omdat de Maagd glimlachte.
15 februari 1933Mariette geeft een vraag door van de kapelaan, die om een teken vraagt. De Maagd antwoordt dat Mariette in haar moet geloven en vertrouwt haar een geheim toe. De Maagd zegt aan het eind: Bidt veel. Tot weerzien
20 februari 1933Mariette knielt in de sneeuw en bidt. De Maagd zegt dat ze veel moet bidden, lacht en zegt vervolgens met een zwaardere stem: Tot weerzien
2 maart 1933Mariette ziet de Maagd voor de laatste keer. Het regent zwaar, maar stopt plotseling wanneer Mariette naar buiten gaat. De Maagd zegt dat ze de Moeder van de Verlosser en Moeder van God is, en vraagt Mariette om veel te bidden. Ze legt haar handen op Mariette en zegt “Adieu” voordat ze vertrekt.
Banneux - bron

Waren de verschijningen verzonnen?

Ik vind het altijd boeiend om dit soort verhalen te onderzoeken. Omdat het redelijk recent heeft plaatsgevonden, is het mogelijk krantenartikelen uit die tijd te lezen. Onderaan deze blog, tref je een aantal verwijzingen naar de krantenartikelen.

De nieuwe Venlosche courant van 29 maart 1933 was bijvoorbeeld uitermate sceptisch. Dit is een samenvatting van het krantenartikel:

Een redacteur van de Eindhovensche en Meijereische Courant heeft onderzoek gedaan en ontdekt dat het verhaal niet klopt. Hij sprak met de familie Béco, bij wie de verschijningen zouden hebben plaatsgevonden, en ontdekte dat het meisje dat de verschijning had gezien, een onbeleefd kind was dat weinig te vertellen had. Bovendien bleek dat de beschreven “vliet” slechts een klein stroompje was bij het huis van de Béco’s waaruit zij water schepten, en dit stroompje was bevroren op het moment van de verschijningen.

De redacteur concludeerde dat het verhaal waarschijnlijk verzonnen was, mogelijk om extra inkomsten te genereren door water uit het putje te verkopen. Hij sprak ook met de kapelaan van Banneux, die geen bewijs kon leveren voor de beweerde genezingen. Het artikel besluit dat het onbegrijpelijk is dat mensen en een serieus blad dit verhaal geloven en verspreiden.

Banneux - sceptisch over verschijning

Op zich is dit scepticisme niet zo verwonderlijk. Het verhaal van Banneux volgt voor een groot deel dat wat er een paar maanden eerder in Beauraing heeft plaatsgevonden. 

Erkenning als Bedevaartsoord

In eerste instantie waren er dus veel sceptici, zowel binnen als buiten de Kerk. Het duurde jaren van onderzoek en zorgvuldige overweging door de katholieke kerk voordat de verschijningen uiteindelijk in 1949 werden erkend als authentiek. Met de officiële erkenning van de verschijningen, werd Banneux definitief op de kaart gezet als een belangrijk bedevaartsoord.

Sindsdien komen elk jaar duizenden pelgrims naar deze rustige plek in de Ardennen om te bidden, om genezing te zoeken, en om hun respect te betuigen aan de Maagd van de Armen. De geschiedenis van Banneux is een krachtig voorbeeld van hoe een kleine, onopvallende plek kan worden getransformeerd tot een centrum van spirituele betekenis en internationale erkenning.

Het Belang van Banneux als Bedevaartsoord

Aantallen Pelgrims en Hun Demografie

Het belang van Banneux als bedevaartsoord is niet alleen vast te stellen door de erkenning door de kerk, maar ook door de enorme aantallen pelgrims die jaarlijks deze heilige grond betreden. Schattingen suggereren dat er jaarlijks zo’n 800.000 bezoekers naar Banneux komen. Deze pelgrims komen uit de hele wereld, wat de universele aantrekkingskracht van deze plek onderstreept.

Verhalen en Getuigenissen van Pelgrims

De verhalen en getuigenissen van de pelgrims die Banneux bezoeken, onthullen de diepe emotionele en spirituele impact die deze plek op hun leven heeft. Velen delen verhalen van genezing, zowel fysiek als emotioneel, die ze toeschrijven aan hun bezoek aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux.

Een veelvoorkomend thema in deze getuigenissen is het gevoel van vrede en troost dat pelgrims ervaren tijdens hun bezoek aan Banneux. Of ze nu te maken hebben met ziekte, rouw, of andere uitdagingen in hun leven, pelgrims rapporteren vaak dat hun tijd in Banneux hen een gevoel van hoop en vernieuwd geloof geeft.

Daarnaast benadrukken vele pelgrims het gevoel van verbondenheid dat ze ervaren tijdens hun bezoek aan Banneux. Deze verbondenheid wordt niet alleen gevoeld met de Maagd Maria en met het goddelijke, maar ook met de andere pelgrims. Velen beschrijven het als een gevoel deel uit te maken van een grotere geloofsgemeenschap, die hen steunt en hen helpt in hun spirituele reis.

Het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux

Het hoogtepunt van de bedevaart is ongetwijfeld het bezoek aan het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux, de plek van de verschijningen. Het heiligdom is een bescheiden maar ontroerende plek, gekenmerkt door de eenvoudige kapel en de bron die volgens Mariette op aanwijzing van de Maagd Maria werd ontdekt. De pelgrims worden uitgenodigd om het bronwater te drinken, dat wordt gezien als een symbool van zowel fysieke als spirituele zuivering.

De kapel, de bron, en de omliggende stilte van het heiligdom creëren een sfeer van vrede en heiligheid die veel pelgrims als diep ontroerend beschrijven. Terwijl ik daar rondliep, ervaarde ik een diep gevoel van verbondenheid en spiritualiteit. 

De Kruisweg

De Kruisweg in het Heiligdom van Banneux is een uitnodiging tot meditatie in een bosrijk park. Het bestaat uit 14 traditionele staties en heeft 2 extra staties: een herinnering aan het Laatste Avondmaal bij de ingang en de verrijzenis van Jezus Christus op paasmorgen.

Banneux - kruisweg

Banneux in het Grotere Beeld van Belgische Bedevaartsoorden

Vergelijking met Andere Bedevaartsoorden in België

België kent verschillende bedevaartsoorden, elk met hun eigen geschiedenis en spirituele betekenis. Bekende bedevaartsoorden zoals Scherpenheuvel, Beauraing en vooral Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Oostakker hebben allemaal hun eigen aantrekkingskracht en betekenis voor pelgrims. Elk van deze plaatsen heeft een unieke geschiedenis van verschijningen en wonderen, en trekt pelgrims met verschillende behoeften en verwachtingen.

In vergelijking met deze andere bedevaartsoorden, onderscheidt Banneux zich door de bijzondere nadruk op het thema van zorg voor de armen en de zieken. Terwijl vele andere bedevaartsoorden ook thema’s van genezing en gebed belichten, is de boodschap van de “Maagd van de Armen” in Banneux bijzonder relevant voor mensen die lijden en worstelen met armoede en ziekte.

De Unieke Aspecten van Banneux als Bedevaartsoord

Banneux heeft ook een aantal unieke aspecten die het onderscheiden van andere Belgische bedevaartsoorden. Een daarvan is de eenvoud van het heiligdom en de omgeving. In tegenstelling tot sommige andere bedevaartsoorden die gekenmerkt worden door grote basilieken of uitgebreide kunstwerken, is Banneux eenvoudig en onopgesmukt. Deze eenvoudige omgeving weerspiegelt de boodschap van nederigheid en zorg voor de armen die de Maagd Maria aan Mariette Beco overbracht.

Bovendien heeft Banneux een specifieke nadruk op persoonlijke devotie en gebed. Hoewel er bepaalde rituelen en gebruiken zijn die veel pelgrims volgen, zoals het drinken van het bronwater, wordt er ook veel waarde gehecht aan persoonlijk gebed en meditatie.

Ten slotte, ondanks zijn internationale bekendheid, heeft Banneux een intieme en gemeenschap gerichte sfeer weten te behouden. In tegenstelling tot sommige grotere bedevaartsoorden, heeft Banneux een gevoel van kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid behouden. Voor vele pelgrims draagt dit bij aan de speciale charme van Banneux en maakt het hun spirituele ervaring des te betekenisvoller.

In het grotere beeld van Belgische bedevaartsoorden speelt Banneux een unieke en belangrijke rol. Het biedt een speciale plek van troost en genezing voor degenen die lijden, en doet dit met een geest van eenvoud en gemeenschap die het een onderscheidende en betekenisvolle plek van bedevaart maakt.

Banneux - ingang

Impact van Banneux op de Lokale en Nationale Economie

Economische Bijdrage van Bedevaartstoerisme

Bedevaartstoerisme heeft een significante economische impact, en Banneux is geen uitzondering. De half miljoen pelgrims die elk jaar het dorp bezoeken, dragen bij aan de lokale economie door te spenderen aan accommodatie, voedsel, transport en souvenirs. Deze bestedingen genereren inkomsten voor lokale bedrijven en ondersteunen de werkgelegenheid in de regio. Bovendien leidt de constante stroom van bezoekers tot een aanzienlijke belastinginkomsten voor de lokale en nationale overheid.

De Rol van Banneux in de Regionale Ontwikkeling

Banneux heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de regionale ontwikkeling. De groei van het bedevaartstoerisme heeft geleid tot verbeteringen in de lokale infrastructuur, zoals de uitbreiding van weg- en vervoersnetwerken, de bouw van nieuwe hotels en restaurants, en de verbetering van openbare diensten. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen de levenskwaliteit van de lokale bevolking verbeterd, maar hebben ook bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van de regio voor andere vormen van toerisme.

Daarnaast heeft de status van Banneux als bedevaartsoord ook indirect bijgedragen aan de economische ontwikkeling door het verhogen van de internationale zichtbaarheid van de regio. Dit heeft bijgedragen aan de groei van andere sectoren, zoals het zakentoerisme en het culturele toerisme, en heeft de regio op de kaart gezet als een bestemming van belang op zowel nationaal als internationaal niveau.

Conclusie

Banneux is meer dan alleen een plaats van bedevaart – het is een symbool van hoop, een bron van genezing, en een plek van gemeenschap. Ondanks de uitdagingen van de moderne tijd, heeft Banneux een unieke rol in het spirituele leven van vele mensen en blijft het een belangrijke bestemming voor pelgrims uit de hele wereld. 

Bronnen: De officiele website van Banneux

Referenties uit kranten:

Laat een reactie achter

Jouw adviezen kunnen anderen helpen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

delen:

Meer...

Een cursus in Wonderen

Openbaring, Tijd en Wonderen (4) 

Niemand komt tot de Vader dan door mij” betekent niet dat ik op enigerlei wijze van jou gescheiden ben of verschil, anders dan in tijd, en tijd bestaat niet werkelijk

Inhoud