Wij-leven.nu

Actief gepensioneerd

De Spirituele Schat van Assisi: Een Inspirerend Pelgrimsavontuur

Franciscus van Assisi

In dit artikel zullen we de rijke geschiedenis, de betekenis, de wonderen en de bezienswaardigheden van Asissi verkennen. Deze plaats is gelegen in de prachtige regio Umbrië in Italië, en trekt jaarlijks duizenden pelgrims van over de hele wereld aan.

Net als Rome en Santiago de Compostela is Assisi een bedevaartoord geworden omdat hier een belangrijke Heilige heeft geleefd en is begraven. In Rome bezoeken we het graf van Petrus, in Santiago de Compostela ligt het graf van Jacobus de Meerdere. Waarom Assisi een bedevaartsoord is geworden lees je in dit artikel. 

Geschiedenis van Assisi

Assisi is een stad in de Italiaanse regio Umbrië, in de provincie Perugia. De stad staat bekend om zijn rijke geschiedenis, prachtige middeleeuwse architectuur en als de geboorteplaats van Sint-Franciscus, de patroonheilige van Italië.
Hier is een kort overzicht van de geschiedenis van Assisi:

 • Prehistorie en Oudheid: Assisi heeft een geschiedenis die teruggaat tot de prehistorie. In de oudheid was het een belangrijk centrum voor de Umbriërs, een van de oudste bekende volkeren van het Italiaanse schiereiland. De Romeinen namen de stad over in 295 v.Chr., en er zijn nog veel Romeinse ruïnes te vinden, zoals de Tempel van Minerva en een goed bewaard gebleven amfitheater.
 • Middeleeuwen: In de middeleeuwen ontwikkelde Assisi zich als een bloeiende economische en culturele stad. Het is het meest beroemd om Sint-Franciscus (geboren in 1181/1182), die de Franciscaner orde stichtte, en zijn tijdgenoot Sint-Clara, die de Orde van de Arme Klaren stichtte. De Basiliek van Sint-Franciscus, voltooid in de 13e eeuw, is een UNESCO Werelderfgoed en een belangrijke bedevaartsoord, bekend om de fresco’s van Giotto die het leven van Sint-Franciscus uitbeelden.
basiliek van Assisi
 • Renaissance en daarna: Tijdens de Renaissance en daarna bleef Assisi een belangrijk cultureel centrum, hoewel het wat van zijn vroegere politieke en economische macht verloor. Het heeft een aantal historische kerken, kloosters, en paleizen uit deze periode.
 • Moderne tijd: In de moderne tijd is Assisi wereldwijd bekend als een belangrijke bestemming voor religieus toerisme. Het speelt ook een belangrijke rol in de vredesbeweging; Paus Johannes Paulus II lanceerde in 1986 in Assisi de eerste Wereldgebedsdag voor Vrede.

De Heilige Fransiscus

Franciscus van Assisi, ook bekend als Sint-Franciscus, is een van de meest vereerde heiligen in de katholieke kerk. Hij werd geboren rond 1181/1182 in Assisi, een stad in het huidige Italië.

Zijn vader was een rijke koopman in stoffen en zijn moeder kwam uit de Provence, Frankrijk. Hoewel hij aanvankelijk een zorgeloos leven leidde en genoot van de rijkdom van zijn familie, begon Franciscus zich steeds meer te richten op spiritualiteit na een aantal persoonlijke crises en ziektes.

Tijdens zijn ziekte kreeg hij een visioen waarin God hem opriep om de kerk te herstellen. Hij interpreteerde dit in eerste instantie letterlijk en begon met het repareren van lokale kerken. Hij nam een gelofte van armoede en wijdde zijn leven aan het dienen van de armen en het zorgen voor de natuur.

In 1209 stichtte hij de Orde van de Minderbroeders, beter bekend als de Franciscanen. De orde groeide snel, mede dankzij de charismatische persoonlijkheid van Franciscus en zijn boodschap van liefde voor alle schepsels. Zijn levensstijl van eenvoud, nederigheid en zorg voor de natuur hadden een diepgaande invloed op de kerk en de samenleving.

Franciscus van Assisi

Een van de bekendste verhalen over Sint-Franciscus gaat over hoe hij met dieren kon praten en vrede sloot met een wolf die de inwoners van het stadje Gubbio terroriseerde.

Franciscus stierf op 3 oktober 1226. Twee jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard door paus Gregorius IX. Zijn nalatenschap leeft voort in de vele Franciscaner ordes en in de talrijke verhalen en legendes over zijn leven.

Paus Franciscus, heeft zijn naam gekozen als eerbetoon aan Sint-Franciscus van Assisi vanwege zijn nadruk op vrede, armoede en zorg voor de natuur.

Wie was Sint Clara?

Sint Clara van Assisi was een tijdgenoot van Sint Franciscus en stichtte de orde van de Arme Klaren, een religieuze orde voor vrouwen in de Franciscaner traditie.

Clara werd geboren in 1194 in Assisi, Italië, in een adellijke familie. Als jong meisje raakte ze geïnspireerd door de prediking van Franciscus en besloot ze haar comfortabele leven achter te laten om zich aan God te wijden. In 1212 vluchtte ze uit haar ouderlijk huis en ging ze naar de kleine kapel van de Portiuncula, waar Franciscus en zijn volgelingen woonden. Franciscus accepteerde haar gelofte van armoede en wijdde haar aan het religieuze leven.

Ze werd de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus. Haar zus Agnes voegde zich enkele dagen later bij haar en samen vormden ze het begin van de Orde van de Arme Klaren, ook wel bekend als de Clarissen. De leden van deze orde leefden volgens de principes van uiterste armoede, eenvoud en toewijding aan gebed.

In tegenstelling tot andere nonnen van haar tijd, weigerde Clara elke vorm van inkomen voor haar klooster, en ze stond erop dat de zusters volledig afhankelijk zouden zijn van aalmoezen. Dit was zeer ongebruikelijk en zorgde voor conflicten met de kerkelijke autoriteiten, maar Clara hield vast aan haar overtuiging.

Ze leidde de orde tot haar dood in 1253.  Ze werd slechts twee jaar na haar dood heilig verklaard door paus Alexander IV.

Het leven en werk van Sint Clara hebben een diepe invloed gehad op de katholieke kerk. Ze was een pionier op het gebied van vrouwelijk religieus leiderschap en haar orde blijft wereldwijd actief.

Betekenis van Assisi als bedevaartsoord

Assisi is een belangrijk bedevaartsoord voor veel christenen, vooral voor de Rooms-Katholieke Kerk’. Dit zijn een aantal redenen:

 • Sint Franciscus en Sint Clara: Zoals geschreven is Assisi de geboorteplaats van Sint Franciscus en Sint Clara. Beiden hebben een diepgaande invloed gehad op de katholieke kerk. De verhalen van hun leven, hun toewijding aan armoede, zorg voor de natuur, en dienstbaarheid aan anderen zijn inspirerend voor vele gelovigen.
 • Basiliek van Sint Franciscus: Dit is de rustplaats van Sint Franciscus. De basiliek, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is een prachtig voorbeeld van Italiaanse gotische architectuur en bevat enkele van de belangrijkste fresco’s uit de middeleeuwse periode, gemaakt door kunstenaars zoals Giotto en Cimabue.
 • Andere heilige plaatsen: Naast de Basiliek van Sint Franciscus zijn er vele andere heilige plaatsen in en rond Assisi, waaronder de Basiliek van Santa Chiara (Sint Clara), het Hermitage van de Gevangenissen (een plaats van gebed en contemplatie voor Sint Franciscus), en de kerk van Santa Maria degli Angeli, die de Porziuncola-kapel bevat, een zeer belangrijke plek voor de Franciscaner orde.
 • Vredesgeschiedenis: Assisi is ook bekend als een symbool van vrede. In 1986 organiseerde Paus Johannes Paulus II hier de eerste Wereldgebedsdag voor Vrede, een interreligieuze bijeenkomst met leiders van verschillende wereldreligies om te bidden voor vrede.

Dus, de betekenis van Assisi als bedevaartsoord is veelzijdig. Het gaat niet alleen om religieuze devotie, maar ook om de waardering voor kunst en cultuur, de reflectie op de idealen van armoede en nederigheid, en het gebed voor vrede in de wereld.

De Portiuncola-Aflaat of het Pardon van Assisi

assisi - Portiuncola

De Portiuncola is een klein kerkje dat ligt binnen de Basiliek van Santa Maria degli Angeli, aan de voet van de heuvel van Assisi. Het is hier dat de Franciscaner orde is gesticht door Sint Franciscus, en deze plaats heeft een zeer bijzondere betekenis voor de Franciscanen.

Volgens de traditie, in 1216, ontving Franciscus van Assisi een visioen waarin Christus en de Maagd Maria hem verschenen en hem vertelden om de paus te vragen om een aflaat voor iedereen die de Portiuncola bezoekt en daar oprecht bidt voor vergeving. Een aflaat is een kwijtschelding door de katholieke kerk van tijdelijke straffen voor zonden die al zijn vergeven in het sacrament van de biecht.

Paus Honorius III keurde dit verzoek goed, en zo ontstond de Portiuncola-Aflaat of de “Pardon van Assisi”. Deze aflaat kan worden verkregen door de Portiuncola te bezoeken op 1 en 2 augustus (of een andere door de plaatselijke bisschop aangewezen kerk), het sacrament van de biecht en de communie te ontvangen, en te bidden voor de intenties van de paus.

Het is belangrijk op te merken dat deze aflaat niet betekent dat men zomaar kan zondigen zonder consequenties. Het vraagt om berouw, biecht en een oprecht verlangen naar spirituele groei. Het is een uitdrukking van Gods genade en barmhartigheid, en van de kracht van gebed en bekering.

Wonderen die plaatsvonden in Assisi

Er zijn door de eeuwen heen verschillende wonderen gerapporteerd in Assisi, vooral in verband met Sint Franciscus en Sint Clara. Hier zijn een paar van de meest bekende:

 • Het wonder van de wolf van Gubbio: Volgens de legende was er een wolf die de stad Gubbio terroriseerde. Sint Franciscus ging naar de wolf en wist hem ervan te overtuigen te stoppen met het aanvallen van de stad en haar inwoners. De wolf en Sint Franciscus zouden een overeenkomst hebben gesloten waarbij de wolf beloofde geen kwaad meer te doen en de mensen beloofden de wolf te voeden.
 • Franciscus ontvangt de stigmata: Een ander bekend wonder dat verband houdt met Sint Franciscus is dat hij de stigmata zou hebben ontvangen – de wonden van Christus – tijdens een religieuze extase op de berg La Verna. Hij is de eerste geregistreerde stigmatiseerde in de christelijke geschiedenis.
Franciscus en de Wolf
 • Het wonder van de olie: Een ander wonder betreft Sint Clara. Toen ze op haar sterfbed lag, zou ze een kruik met olie hebben gezegend. Deze olie werd gebruikt om de zieken te zalven, en vele wonderbare genezingen werden gemeld.
 • Verdediging van het klooster van San Damiano: Een ander wonder met betrekking tot Sint Clara gebeurde tijdens een aanval op Assisi. Volgens de legende ging Clara, hoewel ze erg ziek was, naar de ingang van het klooster met het Allerheiligste Sacrament in haar handen, en bad ze tot God om het klooster te beschermen. Volgens de verhalen stopte de aanval abrupt.

Wat is er te zien in Assisi?

Er zijn tal van heilige en historische plekken te zien in Assisi voor pelgrims en bezoekers. Hier zijn enkele van de meest belangrijke:

 • Basiliek van Sint-Franciscus: Deze prachtige basiliek is de laatste rustplaats van Sint-Franciscus. Het is verdeeld in een boven- en onderkerk, en bevat enkele van de meest belangrijke fresco’s in de geschiedenis van de Italiaanse kunst, waaronder werken van Giotto en Cimabue.
 • Basiliek van Santa Chiara (Sint-Clara): Deze basiliek is gewijd aan Sint-Clara, een volgeling van Sint-Franciscus en de oprichter van de Orde van de Arme Klaren. Haar lichaam ligt er in een crypte ter verering.
 • Hermitage van de Gevangenissen (Eremo delle Carceri): Deze plaats van gebed en contemplatie ligt in de bossen boven Assisi. Sint-Franciscus en zijn volgelingen trokken zich hier vaak terug voor gebed en meditatie.
 • Basiliek van Santa Maria degli Angeli: Deze grote basiliek ligt aan de voet van de heuvel van Assisi en bevat de Porziuncola, de kleine kapel waar Sint-Franciscus de Franciscaner orde stichtte. Dit is ook de plaats waar Sint-Franciscus stierf.
 • Tempel van Minerva: Dit oude Romeinse gebouw, nu een kerk, ligt in het hart van Assisi en is een voorbeeld van de gelaagde geschiedenis van de stad.
 • Rocca Maggiore: Dit middeleeuwse fort boven Assisi biedt een prachtig uitzicht over de stad en het omliggende platteland.

Naast deze plekken, is Assisi een prachtige middeleeuwse stad met smalle straatjes, pittoreske huizen en talrijke andere kerken en monumenten.

Assisi

Bijzondere diensten of evenementen

Assisi organiseert het hele jaar door verschillende speciale religieuze diensten en evenementen die van belang zijn voor pelgrims en bezoekers. Hier zijn een paar voorbeelden:

Feest van Sint-Franciscus (Festa di San Francesco): Dit is een jaarlijks feest dat plaatsvindt op 4 oktober ter herdenking van de sterfdag van Sint-Franciscus. Het feest wordt gekenmerkt door religieuze processies, gebedsdiensten en andere vieringen.

Feest van Sint-Clara (Festa di Santa Chiara): Dit feest vindt plaats op 11 augustus ter ere van Sint-Clara. Er vinden religieuze vieringen plaats, en ’s avonds is er een processie waarbij de relikwie van het kruis, dat naar verluidt door Sint-Clara werd gebruikt om het klooster te beschermen tegen indringers, door de straten van Assisi wordt gedragen.

Calendimaggio: Hoewel dit in wezen een seculier festival is dat plaatsvindt in mei, is het diep geworteld in de geschiedenis van Assisi. Het is een viering van de komst van de lente en bevat middeleeuwse re-enactments, muziek, dans, en boogschietwedstrijden.

Portiuncola-Aflaat (Il Perdono): Zoals gezegd, elk jaar op 1 en 2 augustus vieren pelgrims de Portiuncola-Aflaat. Deze traditie, die teruggaat tot Sint-Franciscus zelf, omvat het ontvangen van vergeving van zonden door gebed en bekering.

Praktische informatie en tips

 • Hoe te bereiken: Het dichtstbijzijnde vliegveld bij Assisi is het vliegveld van Perugia (Aeroporto di Perugia). Vanuit daar kun je een bus of trein nemen naar Assisi. Het treinstation van Assisi ligt aan de voet van de heuvel en er zijn regelmatige busdiensten die naar de stad zelf gaan.
 • Accommodatie: Assisi heeft een breed scala aan accommodatiemogelijkheden, variërend van luxe hotels tot eenvoudige pensions en kloosteraccommodaties. Als je van plan bent om tijdens een groot evenement te blijven, is het raadzaam om van tevoren te boeken, omdat de stad dan vol kan zijn.

Als je op zoek bent naar een mooie overnachtingsplek op een geweldige locatie dan kan ik je Quo Vadis aanraden. Dit hotel is van alle gemakken voorzien, maar ademt de sfeer uit van een pelgrimsplek in een historisch gebouw (het is dan ook een oud klooster).
Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van de kaart hieronder om een geschikte plek te vinden. Vul de gewenste datum in en klik op de prijzen om het hotel te bekijken. Als je inzoomt worden er nog meer hotels zichtbaar. 

Booking.com
 • Assisi met de auto: Houd er rekening mee dat sommige delen van de stad voetgangersgebieden zijn en dat de stad soms gesloten kan zijn voor autoverkeer, vooral tijdens grote evenementen.
 • Lopen in de stad: Assisi is een heuvelstad met veel smalle, kronkelige straten. Comfortabele wandelschoenen zijn een must.
 • Bezoek aan de Basilieken: Zowel de Basiliek van Sint-Franciscus als de Basiliek van Sint-Clara zijn open voor het publiek en gratis te bezoeken, maar donaties worden op prijs gesteld. Respecteer de heilige plaatsen door gepaste kleding te dragen (schouders bedekt en geen korte broeken) en stil te zijn.
 • Eten en drinken: Er zijn tal van restaurants en cafés waar je kunt genieten van de Umbrische keuken. Lokale specialiteiten zijn onder meer truffels, wilde zwijnen en pecorino kaas.
 • Andere bezienswaardigheden: Als je tijd hebt, zijn er andere prachtige steden in Umbrië die een bezoek waard zijn, waaronder Perugia, Spello en Spoleto.
 • Weersomstandigheden: De zomers in Assisi kunnen behoorlijk warm zijn, terwijl de winters koud en soms sneeuwrijk kunnen zijn. Het is het beste om de weersvoorspellingen te controleren en je daarop te kleden.
 • Lokaal respect: Assisi is een belangrijk spiritueel centrum. Respecteer de lokale gebruiken en tradities, vooral tijdens religieuze diensten en festivals.

Tot slot:

Assisi is niet alleen een bedevaartsoord, maar ook een bron van inspiratie en spirituele groei. Het is een plaats waar gelovigen samenkomen om hun geloof te versterken, wonderen te aanschouwen en te genieten van de schoonheid van deze historische stad. Of je nu een pelgrim bent of gewoon geïnteresseerd bent in religieuze geschiedenis, een bezoek aan Assisi zal je hart en geest verrijken.

Bronnen:

Boeken:

Laat een reactie achter

Jouw adviezen kunnen anderen helpen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

delen:

Meer...

Inhoud